Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-12-12 III/7/2018
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stała 2018-12-12 III/7/2018
Komisja Legislacji i Prawa stała 2018-12-12 III/7/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-12 III/9/2018
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2018-12-12 III/7/2018
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Infrastruktury i Bezpieczeństwa stała 2018-12-12 III/7/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-12 III/10/2018
Komisja Zdrowia, Aktywizacji Zawodowej i Polityki Społecznej stała 2018-12-12 III/7/2018