Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Szczecinecki

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
51 - rozwiń Bezpieczeństwo mieszkańców Szczecinka i powiatu w dniach przejazdu uczestników festiwalu Pol’and’Rock Festival interpelacja Andrzej KRAWCZYK 2022-06-24 2022-07-08
50 - rozwiń Budowa ścieżki pieszo-rowerowej lub chodnika z możliwością korzystania z niego przez rowerzystów przy drodze powiatowej pzed miejscowością Krągi od skrzyżowania Borne Sulinowo-Jelonek do skrzyżowania Borne Sulinowo-Krągi interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2022-04-14 2022-05-23
49 - rozwiń Prośba o pilne podjęcie działań i nie dopuszczenie do zamknięcia Przychodni ZOZ w Silnowie interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2022-04-13 2022-04-27
48 - rozwiń Wniosek o podjęcie działań mających na celu właściwe oznakowanie drogi powiatowej 1290Z na odcinku Krągi-Osiedle interpelacja Jacek WOJCIECHOWSKI 2022-04-08 2022-04-21
47 - rozwiń Zapytania w sprawie: - programu "Za Życiem", - połączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z PCPR, - naprawy w ZS Nr 1 instalacji fotowoltaicznej zapytanie Katarzyna BALON 2022-02-25 2022-03-07
46 - rozwiń w sprawie piętrzania wody w jeziorze Juchowo interpelacja Krzysztof ZAJĄC 2022-02-25 2022-04-04
45 - rozwiń O spowodowanie kontroli przez Powiatowy Zarząd Dróg stanu technicznego oraz ustalenia możliwości i zakresu naprawy dróg powiatowych Jeleń - Jelonek gm. Borne Sulinowo i Silnowo Dolne - Dąbrowica gm. Borne Sulinowo oraz dokonania analizy konieczności przebudowy skrzyżowania w miejscowości Kiełpino interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2022-02-10 2022-02-14
44 - rozwiń Dane rentowności Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2022-01-20 2022-03-24
43 - rozwiń Remont drogi na odcinku Turowo - Wilcze Laski interpelacja Grzegorz GRONDYS 2021-12-29 2022-02-02
42 - rozwiń Zatrudnienie lekarzy na oddziale ginekologiczno-położniczym w Szpitalu Powiatowym w Szczecinku. zapytanie Katarzyna BALON 2021-12-29 2022-02-02
41 - rozwiń Przebudowa zatoki autobusowej i zmiana organizacji ruchu drogowego w Bornem Sulinowie interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2021-10-14 2021-12-14
40 - rozwiń Podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Jeleń gm. Borne Sulinowo interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2021-10-11 2022-03-17
39 - rozwiń Remont drogi powiatowej nr 1296Z Gwda Wielka - Żółtnica gm. Szczecinek interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-07-15 2021-07-23
38 - rozwiń Zwolnienie doktora Marka Ogrodzińskiego - koszty zapytanie Grzegorz GRONDYS 2021-06-11 2021-07-09
37 - rozwiń Miejsca parkingowych przy ul. Kinińskiego zapytanie Grzegorz GRONDYS 2021-06-11 2021-07-09
36 - rozwiń Miejsca wyznaczone dla postoju taksówek interpelacja Ireneusz MARKANICZ 2021-03-19 2021-04-06
35 - rozwiń Rehabilitacja po przebytej chorobie covid-19 zapytanie Arkadiusz GÓRKA 2021-03-19 2021-04-02
34 - rozwiń Zwolnienia doktora Marka Ogrodzińskiego zapytanie Grzegorz GRONDYS 2021-03-19 2021-04-08
33 - rozwiń Posiedzenie wyjazdowe do szczecineckiego szpitala interpelacja Andrzej KRAWCZYK 2021-03-19 2021-03-25
32 - rozwiń Remont na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Silnowo interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2021-02-25 2021-03-16
31 - rozwiń Zachodniopomorska sieć dróg rowerowych zapytanie Arkadiusz GÓRKA 2021-02-18 2021-03-24
30 - rozwiń utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Krągi zapytanie Arkadiusz GÓRKA 2020-10-23 2020-10-12
29 - rozwiń zwolnienie dr Kowalewskiego ze Spółki SM w Bornem Sulinowie interpelacja Grzegorz GRONDYS 2020-09-11 2020-10-02
28 - rozwiń zmiana organizacji ruchu - zmiana ograniczenia prędkości z 70km/h na 50 km/h na ul. Kościuszki w Szczecinku interpelacja Grzegorz POCZOBUT 2020-09-11 2020-09-24
27 - rozwiń wycinka drzew na ulicy Narutowicza w Szczecinku interpelacja Grzegorz POCZOBUT 2020-09-11 2020-09-24
26 - rozwiń Przebudowa ul. Orgona w Szczecinku interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2020-09-11 2020-09-24
25 - rozwiń Parkowanie na ul. Toruńskiej i Grudziądzkiej oraz zmian organizacji ruchu interpelacja Bożena KAWCZYŃSKA 2020-06-29 2020-07-13
24 - rozwiń droga do Wilczych Lasek i droga na Żółtnicę zapytanie Maciej KAŹMIERSKI 2020-06-29 2020-07-13
23 - rozwiń zwolnienie doktora Marka Ogrodzińskiego ze Spółki Szpital w Szczecinku oraz doktora Mariusza Kowalewskiego ze Spółki SM w Bornem Sulinowie zapytanie Grzegorz GRONDYS 2020-06-29 2020-07-10
22 - rozwiń Wsparcie dla podmiotów gospodarczych podczas pandemii Covid-19 zapytanie Arkadiusz GÓRKA 2020-06-29 2020-07-10
21 - rozwiń zapytania dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki Szpital w Szczecinku zapytanie Arkadiusz GÓRKA 2020-05-06 2020-05-22
20 - rozwiń zwołanie seji 20.03.2020 r. interpelacja Grzegorz GRONDYS 2020-03-20 2020-04-06
19 - rozwiń zwolnienia M. Ogrodzińskiego ze szpitala interpelacja Grzegorz GRONDYS 2020-03-20
18 - rozwiń podjęcie niezbędnych działań celem optymalizacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym na DK 20 tj. niebezpieczny zakręt w miejscowości Jeleń gmina Borne Sulinowo interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2020-02-18 2020-02-26
17 - rozwiń porady prawne zapytanie Katarzyna BALON 2019-12-30 2020-01-15
16 - rozwiń budowa dróg i szlaków rowerowo-pieszych zapytanie Ireneusz MARKANICZ 2019-12-30 2020-01-15
15 - rozwiń funkcjonowanie Spółki Szpital w Szczecinku interpelacja Arkadiusz GÓRKA 2019-12-30 2020-01-16
14 - rozwiń składka członkowska na rzecz SzLOT w roku 2020 zapytanie Katarzyna BALON 2019-11-20 2019-12-04
13 - rozwiń sytuacja spółki Szpital w Szczecinku zapytanie Bożena KAWCZYŃSKA 2019-11-15 2019-11-29
12 - rozwiń sytuacja finansowa spółki Szpital w Szczecinku zapytanie Grzegorz GRONDYS 2019-08-09 2019-08-29
11 - rozwiń rozwiązanie sytuacji parkowania na ulicy Toruńskiej i Grudziądzkiej interpelacja Bożena KAWCZYŃSKA 2019-06-27 2019-07-10
10 - rozwiń sytuacja Terenowego Oddziału Krwiodawstwa w Szczecinku zapytanie Bożena KAWCZYŃSKA 2019-06-27 2019-07-10
9 - rozwiń stan faktyczny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Salus w Szczecinku zapytanie Bożena KAWCZYŃSKA 2019-06-07 2019-06-18
8 - rozwiń stan finansów powiatu interpelacja Jerzy HARDIE-DOUGLAS 2019-06-07 2019-06-19
7 - rozwiń sklasyfikowanie maturzystów, wypłata uposażania za strajk nauczycieli zapytanie Marek STASIUK 2019-05-10 2019-05-22
6 - rozwiń Droga powiatowa w miejscowości Buczek - ograniczenie prędkości interpelacja Bożena KAWCZYŃSKA 2019-05-09 2019-06-26
5 - rozwiń Rekrutacja dwóch roczników do szkół ponadgimnazjalnych zapytanie Maciej KAŹMIERSKI 2019-03-28 2019-04-10
4 - rozwiń Zamontowanie w miejscach gdzie funkcjonuje sygnalizacja świetlna dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej interpelacja Grzegorz GRONDYS 2019-02-22 2019-03-07
3 - rozwiń Prośba o wyjaśnienie dotyczące wzrostu kosztów współpracy z Tematem zapytanie Grzegorz GRONDYS 2019-02-22 2019-03-06
2 - rozwiń kwoty delegacji wypłacanych Staroście Szczecineckiemu związanych z uzywaniem samochodu prywatnego do celów służbowych zapytanie Jerzy HARDIE-DOUGLAS 2019-02-19 2019-03-04
1 - rozwiń Stadion Lekkoatletyczny interpelacja Jerzy HARDIE-DOUGLAS 2019-02-19 2019-02-22